Afprøv dine sygeplejefærdigheder i udlandet med Try Medics

Læser du til sygeplejerske i Danmark? I så fald har du flere planlagte praktikophold under din studietid. Du kan naturligvis vælge at afholde disse i Danmark, men du har faktisk også mulighed for at afholde din praktik i udlandet med Try Medics.

Når du vælger at afholde din praktik i udlandet, er det en fantastisk mulighed for at udvikle dig som både person og sygeplejerske. Praktikopholdet vil uden tvivl give dig et helt andet syn på sygepleje og sundhedsvæsnet.

Vælg Try Medics, når du vil have et trygt praktikophold

Når du vælger at tage på praktikophold gennem Try Medics, vil du kun blive sendt ud til godkendte partnerhospitaler. Teamet bag Try Medics forstår nemlig, at tryghed er alfa omega, når du rejser helt til et uland.

Når Try Medics vælger et hospital som partner, står de også inden for hospitalets faglighed. Det er nemlig vigtigt, at du kommer tilbage til Danmark med en større faglig forståelse, end da du rejste. 

Sådan fungerer et praktikophold med Try Medics

Når du vælger at tage i praktikophold gennem Try Medics, vil du få tildelt en mentor. Din mentor er en betroet sygeplejerske, der allerede arbejder hos det pågældende partnerhospital. Det betyder derfor også, at din mentor kender hospitalet godt. Ligesådan betyder det også, at mentoren kender til det pågældendes lands tilgang til sundhedspleje. Derfor kan du altid spørge din mentor, hvis du undrer dig over noget.

Under din praktik vil du følge din mentor. Det vil du som udgangspunkt gøre sammen med en anden studerende. Du vil derfor møde både patienter og hospitalets personale. Du vil både observere behandlingsprocedurer, og du vil hjælpe din mentor med hans eller hendes opgaver.

Mulighed for at afprøve en anden tilgang til sundhedspleje

Når du tager på praktik i et uland, vil du uden tvivl opleve en helt anden tilgang til sundhedspleje. Du vil også opleve en helt anden struktur i sundhedsvæsnet. 

Når du læser til sygeplejerske i Danmark, er det nemlig den danske tilgang, der præger hele uddannelsen. Det er der naturligvis intet galt i, men det kan være spændende og lærerigt at opleve en anden kulturs tilgang til samme problemstillinger. Det vil uden tvivl gøre dig til en mere alsidig og kompetent sygeplejerske. Måske kunne det danske system lære noget af systemet fra ulandet?

Udbyg dine praktiske kompetencer 

Det er naturligvis vigtigt, at du stadig indfrier dine læringsmål, når du er i praktik i udlandet. Derfor får du også mulighed for selv at udføre plejeopgaver. Din mentor vil nemlig tildele dig opgaver, der passer til hvor du befinder dig uddannelsesmæssigt. På den måde kommer du hjem til Danmark med en større faglighed, end da du rejste.

Når du er afsted med Try Medics, modtager du også undervisning

Når bliver en del af dagligdagen på et hospital i et uland, vil der uden tvivl opstå nogle spørgsmål i dit hoved. Din mentor kan naturligvis besvare de fleste, men for at du virkelig kan forstå hospitalets tilgang, vil du også modtage teoretisk undervisning.

Undervisningen bliver varetaget af hospitalets personale, og det vil give dig en bedre forståelse for sundhedsvæsnet og personalets handlinger.

Written by 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.